Quanturi - kompostoinnin seurantaan

 • Analysoi ja havainnollistaa kompostoinnin vaiheita reaaliaikaisella ja langattomalla lämpötilaseurannalla.

 • Tulostaa jäljitettävää tietoa laadun seurantaan ja viranomaisia varten.

 • Parantaa työturvallisuutta ja helpottaa. Saadaan luotettavia mittaustuloksia koskemattta itse materiaaliin.

 • Alentaa mitlauksen kustannuksia

  .

Tuottaa viranomaisten vaatimat tiedot

Parantaa työturvallisuutta ja tehokkuutta

Parantaa kompostoinnin laatua


Mullistava uutuus kompostointiin Quanturilta

Kompostin lämpötilojen kokonaisvaltainen seuranta

 


Järjestelmä havainnollistaa koko kompostointiprosessin yhdessä näkymässä tietokoneella tai älypuhelimessa. Näyttää lämpötilan jakauman koko auman matkalta ja varmistaa että lämpötila on riittävä koko kompostointiprosessin aikana. Hälytykset poikkeamista saadaan esim matkapuhelimeen.

Jäljitettävyys ja kompostoinnin optimointi

 

Sovellus valvoo lämpötilaa prosessin eri vaiheissa; lämpenemis-, kuuma- ja jäähtymisvaiheen aikana. Muutoksiin ja poikkeamiin voidaan reagoida ajoissa, jos prosessin parannustyö on tarpeen. Tarkempi valvonta tehostaa tuotannon laatua ja kannattavuutta.

Kompostoinnin prosessivaatimusten hallinta

 

Sovellukessa voidaan määrittää eri lämpötila ja aikatiedot eri kompostointimateriaaleille. Kaikkien aumojen reaaliaikainen tilanne esitetään yhdessä näkymässä, joka on muunneltavissa asiakaskohtaisesti. Siitä selviää kompostoinnin eri vaiheet ja ajankohta milloin hyväksyntäkriteerit saavutetaan. Esiaseteltavilla hälytyksillä voidaan indikoida, milloin korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen.

Tarvittava tieto viranomaisia varten

 

Sovelluksesta saadaan jäljitettävä raportointi jokaiselle aumalle ja mittauspisteelle. Järjestelmä tuottaa tiedot jotka täyttää kansalliset vaatimukset.

Quanturi kompostointianturit

Tango mittausanturit ovat langattomia, kovaan käyttöön tarkoitettuja ja kestäviä lämpötilanmittaustankoja. Ne mittaavat aumaa jatkuvasti ja reaaliajassa. Jokaisen anturin hälytysrajat ovat aseteltavissa asiakkaan tarpeen mukaan.

Keltaisen värin ja heijastimen ansiosta anturit löytyvät helposti päivittäisessä käytössä, ja ne soveltuu hyvin eri tyyppisille kompostoinneille.


Quanturi järjestelmän edut :


 • Jatkuva lämpötilan seuranta langattomasti.
 • Vakiopituudet 100, 180 ja 250 cm.
 • Kestävät ja helposti löydettävät anturit.
 • Mittaukset jäljitettävissä sertifiointia varten ja laadun varmistamiseksi.
 • Soveltuu kaikenlaiseen kompostointiin.
 • Useiden kompostointiprosessien samanaikainen valvonta.
 • Erilaiset vaatimukset on aseteltavissa ja valittavissa kompostoitavan materiaalin mukaan (esimerkiksi  55 °C/72h; 70 °C/1hr; 65 °C/ 7d or 55 °C/ 14d). Myös kypsyystason lämpötilat on luettavissa Rottegrad luokitusta varten.
 • Helpotttaa oleellisesti mittausten suorittamista ja käsittelyä.
 • Vähentää samalla fyysistä työtä aumalla.


Quanturi järjestelmän edut :


 • Jatkuva lämpötilan seuranta langattomasti.
 • Vakiopituudet 100 ja 200 cm.
 • Kestävät ja helposti löydettävät anturit.
 • Mittaukset jäljitettävissä sertifiointia varten ja laadun varmistamiseksi.
 • Soveltuu kaikenlaiseen kompostointiin.
 • Useiden kompostointiprosessien samanaikainen valvonta.
 • Erilaiset vaatimukset on aseteltavissa ja valittavissa kompostoitavan materiaalin mukaan (esimerkiksi 55 °C/72h; 70 °C/1hr; 65 °C/ 7d or 55 °C/ 14d). Myös kypsyystason lämpötilat on luettavissa Rottegrad luokitusta varten.
 • Helpotttaa oleellisesti mittausten suorittamista ja käsittelyä.
 • Vähentää samalla fyysistä työtä aumalla.

Kokemuksia ja asiakkaita Suomesta: Stormossen

Yhteistiedot

Myynti:

Nadine Pesonen

+358 40 587 6976  

nadine.pesonen@quanturi.com

Lars Sonckin Kaari 16

FI-02600 Espoo

FINLAND


Yhteydenottolomake

Nimi *
Sähköposti *
Puhelinnumero *
Viesti *