Quanturi system for kompostering

 • Visualisér og analysér komposteringsfasene av bioavfall ved bruk av sanntidsdata.

 • Send ut sporbare dataarapporter i samsvar med nasjonale kvalitetssikringskrav.

 • Forbedre arbeidssikkerheten ved å begrense kontakt med uhygiénisert kompostmateriale.

Overhold nasjonale krav og standarder

Forbedring av arbeidsmiljøet

Optimalisér komposteringsprosessen

Quanturis banebrytende overvåkingssystem for kompost

Temperaturlogging av hele komposteringsanlegget 


Visualisér hele komposteringanlegget i ett enkelt grensesnitt. Sammenlign temperaturfordelingen over tid for flere kompost ranker. Sørg for at temperaturen er tilstrekkelig for å nå ønsket temperaturområde i ulike komposteringsfaser.

Optimalisér komposteringsprosessen med logging av temperaturer


Visualisér forskjellige faser av kompostering: mesofil fase, termofil fase og ettermidningsfase. Ta grep i tide om en ranke trenger å bli vendt eller få luft for optimal aktivitet. Oppnå hurtig kompostering for raskere salg og økt omsetning.

Forenkler styringen av komposteringsfasene 


Definér dedikerte prosesser for ulike typer bioavfall. Styr alle temperaturmål for hver ranke i ett grensesnitt. Følg fremdriften i komposteringsfasene i forhold til de definerte målene. Om handling trengs, ta grep i tide. Unngå forråtnelse på grunn av for lav temperatur. Unngå selvantenning i løpet av modningsfasen.

Overholder nasjonale retningslinjer for kompostering 


Sørg for at patogener og ugressfrø ødelegges med riktig prosesskontroll. Dokumentèr sporbare datarapporter for hver ranke. Overhold nasjonale kvalitetssikringsstandarder.

Quanturi prober

Quanturi temperaturprober er trådløse, ekstremt robuste, solide og holdbare; dermed tillater de kontinuerlig temperatursporing i kompostsranker i sanntid.

De holdbare gule probene er lette få øye på. Probene passer både til åpne ranker og til lukket kompostering.


Quanturi kompostsystem nøkkelegenskaper:


 • Sanntids- og kontinuerlig temperaturovervåkning
 •  Holdbare og godt synlige gule, trådløse prober
 •  Økt sporbarhert bidrar til å oppfylle en HACCP-tilnærming
 • Kompatibel med alle installasjonskonfigurasjoner: administrasjon av komposteringsanlegg
 • Fjernovervåking av flere komposteringsanlegg
 • Overholdelse av hygieniseringsfaser av kompost (dreiemoment t°/time som for eksempel 55°C/72 timer eller 70°C/1 time 65 °C/7 dager eller 55°C/14 dager i henhold til biomassen) Overholdelse av Rottegrad-testen under modning (stabilisering av t° <40 °C)Forebygging av brannrisiko forårsaket av selvantennelse.
 • Forebygging av arbeidsulykker ved å minimere interaksjonen med komposthauger.Reference: Stormossen Finland

Reference: Agrival, Amiens - France

Quanturi kompostsystem nøkkelegenskaper:

 • Sanntids- og kontinuerlig temperaturovervåkning
 • Holdbare og godt synlige gule, trådløse prober
 • Økt sporbarhert bidrar til å oppfylle en HACCP-tilnærming
 • Kompatibel med alle installasjonskonfigurasjoner: administrasjon av    komposteringsanlegg
 • Fjernovervåking av flere komposteringsanlegg
 • Overholdelse av hygieniseringsfaser av kompost (dreiemoment t°/time som for eksempel 55°C/72 timer eller 70°C/1 time 65 °C/7 dager eller 55°C/14 dager i henhold til biomassen) Overholdelse av Rottegrad-testen under modning (stabilisering av t° <40 °C)
 • Forebygging av brannrisiko forårsaket av selvantennelse.Forebygging av arbeidsulykker ved å minimere interaksjonen med komposthauger.

Reference: Stormossen Finland

Reference: Agrival, Amiens - France

Contact information

Sales Manager:

Pirkko Roinila

Töölöntorinkatu 2 B 23a, Helsinki  FINLAND.


Contact form

NAME
EMAIL
PHONE NUMBER
MESSAGE